Photobucket

恭喜以下投票的朋友!

1。Yew Xin Yi - 杨丞琳海报 + Freshmusic 单曲礼包
2。WONG MEI LANG - 卢广仲 TICC 海报 + Leah Dizon CD + 泳儿CD
3。洪安琪 - 林峰 CD
4。Tan Bee Ping - 罗志祥签名海报 + 这位太太 CD
5。鄭淑儷 - 楊丞琳 記事本

6。卓雪儿 - 曹格签名海报 + MC Hotdog CD
7。林淑滿 - 濁水溪公社 CD + 1976 CD
8。Isadora - 林宥嘉签名卡 + SS501 海报
9。恒凯 - 杨馥蔚 单曲 + Beyond CD

大奖:卢广仲海报 + 痞子英雄海报 + 陈绮贞海报 + 花吃了那女孩海报 + We Are One 记事本单曲 + 儿歌轻轻唱 CD + Bevlyn CD + 林宥嘉 For Freshmusic 读者亲笔签名 CD + 陈小霞 CD
10。淑慧

所有得奖者请回复电邮,确认得奖,否则无效!

    全站熱搜

    freshmusic 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()