Mua he chieu thang dung 夏天的滋味很遺憾無法買到原聲帶。只能在網路上回味電影畫面的精緻...
他們清楚之間關係,卻無言語彼此細絮;一首歌,一隻舞,可否足夠,沒人曉得。
Rung Xua Da Khep - Vu Thanh Xuan [Vocals] / Trinh Cong Son [Music] / Nguyen Quanh [Guitar]Scott Matthew - Scott Matthew

從 Shortbus 電影認識 Scott Matthew,喜歡簡單的吉他彈奏得有點像 banjo 的那種味道,絕對是所謂的清新民謠。這張專輯,偶然遇到,於是偶然愛上... 音樂加了一些管弦樂,產生了意外的火花 - 不是奢華的豔麗,而是簡單卻動人的悽愴。

arrow
arrow
    全站熱搜

    freshmusic 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()